Polígon industrial les Coromines Cánovas, 17857 Sant Joan les Fonts (Girona) Tel. 972 26 06 31 · info@fundasserrat.com
CONDICIONS I UTILITZACIÓ DEL WEB
PERE BANCELLS ANFRUNS ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza.

(A) La informació facilitada per PERE BANCELLS ANFRUNS ha de ser considerada per l'usuari de manera d'introducció, sense que pugui estimar com a element determinant per a la presa de decisions, declinant l'empresa tota responsabilitat per l'ús que pugui verificar de la mateixa en aquest sentit, i de forma específica s'ha d'entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d'Estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis i / o productes.

(B) PERE BANCELLS ANFRUNS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a https://www.fundasserrat.com, podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació, sense previ avís. Especialment, PERE BANCELLS ANFRUNS es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a simbiosi que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al funcionament adequat d'aquest web.

(C) En cap cas PERE BANCELLS ANFRUNS serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per accedir i usar el lloc web, incloent, però no exclusivament, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/ o atacs informàtics. PERE BANCELLS ANFRUNS tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat d'aquest website i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

(D) PERE BANCELLS ANFRUNS no respon de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, així com tampoc de les contingudes en altres websites mitjançant hiperenllaç o vincle des fundasserrat.com, facilitats a l'usuari com a fonts alternatives d'informació, que es regiran pels termes i condicions d'utilització que a aquest efecte resultin exigibles pels titulars d'aquestes pàgines web, de manera que simbiosi no assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l'ús de les esmentades informacions. En cap cas, els esmentats hiperenllaços seran considerats com a recomanació, patrocini, o distribució per part de simbiosi de la informació, productes i / o serveis, o, en general, continguts de titularitat de tercers, oferts per aquests o en qualsevol forma pels mateixos divulgats.

(E) PERE BANCELLS ANFRUNS no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

(F) La totalitat d'aquest website, és a dir, els elements que el componen (textos, imatges, marques, logotips, arxius d'àudio,arxius de programari, combinacions de colors), així com l'estructura, selecció i ordre dels seus continguts , es troben protegitsper la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, no podent ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació,comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest website no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial delscontinguts que alberga aquest website. PERE BANCELLS ANFRUNS es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

· DADES GENERALS PERE BANCELLS ANFRUNS amb domicili social a SANT JOAN LES FONTS, Polígon industrial les Coromines Cánovas, 28 17857 Sant Joan les Fonts (Girona) , Tlf: 972 26 06 31, email de contacte: info@fundasserrat.com NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL NIF: 77916183A

PERE BANCELLS ANFRUNS amb domicili social a SANT JOAN LES FONTS, Polígon industrial les Coromines Cánovas, 28 17857 Sant Joan les Fonts (Girona) , Tlf: 972 26 06 31, email de contacte: info@fundasserrat.com NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL NIF: 77916183A